TEMA 2. ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ. АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ

Податкова служба держави, склад податкової служби України.

Функції органів державної податкової служби.

Основи та організація податкової роботи.

Облік платників і надходжень податків.

Відповідальність платників за своєчасність і правильність розрахунків з бюджетом і за подання декларацій.

Методичні рекомендації до вивчення теми

Під час вивчення питань даної теми треба усвідомити, що від рівня організації податкової служби держави і налагодженості податкової роботи залежить життєздатність і надійність податкової системи. При цьому слід з'ясувати загальну структуру органів державної податкової служби України та звернути увагу на те, які функції вони виконують. Однією з основних функцій державних податкових органів є здійснення податкового контролю. Податковий контроль - це єдина система обліку платників податків, а також контроль за правильністю нарахування, повнотою і своєчасністю сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджету відповідного рівня або державного цільового фонду. Податковий контроль здійснюється органами державної податкової служби разом з іншими контролюючими органами та органами виконавчої влади в межах повноважень зазначених органів та їх посадових осіб, встановлених законодавством. Правовим підґрунтям у діяльності органів державної податкової служби є такі нормативно-правові документи: Конституція України, Закон України № 77/97-ВР від 18.02.1997р. „Про систему оподаткування" (зі змінами та доповненнями), Закон України від 21.12.2000р. № 2181-111 „Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (зі змінами та доповненнями), Закон України від 04.12.1990р. №509 - XII „Про державну податкову службу в Україні" (зі змінами та доповненнями) тощо.