8.2. Структура податків та динаміка їх частки у ВВП у країнах ринкової економіки

У країнах ринковоїекономіки, що характеризуються різними формами побудови фінансових відносин у суспільстві (Швеція (досить високий рівень бюджетної централізації ВВП за допомогою податків); США (незначний рівень централізації); Німеччина, Великобританія (помірний рівень), структуру податків та динаміку їх частки у ВВП наведено в табл.8.2 та табл.8.3

Порівняльний аналіз систем оподаткування України і розвинених країн світу свідчить, що перераховані відмінності є не просто різним арифметичним співвідношенням окремих груп і видів податків. Цей відбиток різних пріоритетів і спрямованості податкової політики. А отже, масштаби податкового втручання в розподіл ВВП, склад і структура податкової системи, залежать від особливостей національної економіки і населення країни, культурних традицій


Структура податкових надходжень в Україні та в розвинених країнах, %

 

 

 

ПОКАЗНИКИ

КРАЇНИ

США

Німеччина

Великобританія

Швеція

Україна

1995р.

1998р.

1995р.

1998р.

1995р.

1998р.

1995р.

1998р.

1995р.

1999р.

Основні прямі податки, у т.ч.

45,9

38,1

30,1

35,9

36,5

40,1

41,5

41,1

31,2

32,4

податок на прибуток корпорацій

8,8

7,6

2,83

7,1

9,3

13,6

6,3

4,2

23,5

18,8

особистий прибутковий податок

36,3

30,5

27,3

28,8

27,4

26,5

35,2

36,9

7,7

13,6

Основні непрямі податки, у т.ч.

17,9

17,0

27,8

24,4

34,7

30,2

24,3

27,0

23,9

29,8

ПДВ, акциз

15,6

17,0

26,7

24,4

33,1

30,2

23,7

27,0

23,9

25,8

Відрахування на соціальне страхування

-

30,2

-

38,4

-

19,0

-

26,2

-

5,5

Інші податки

36,2

14,7

42,1

1,3

28,4

10,7

34,2

5,7

44,9

36,3


Динаміка частки податків у ВВП у розвинених країнах (%)

 

 

Країна

Роки

1960

1970

1980

1985

1987

1989

1990

1994

1998

США

26,6

30,1

30,7

29,0

30,0

30,0

30,0

32,1

34,2

Канада

24,2

32,0

32,8

33,0

35,0

35,0

33,0

34,2

35,1

Німеччина

31,3

32,8

37,2

38,0

38,0

38,0

39,3

41,1

42,3

Франція

33,5

37,0

42,5

44,0

44,0

44,0

44,1

43,2

43,6

Великоб­ританія

28,5

37,5

35,9

38,0

37,0

37,0

36,0

37,1

37,2

Італія

34,4

27,9

30,0

34,0

36,0

38,0

38,0

38,2

38,4

Японія

18,2

19,7

25,9

28,0

30,0

31,0

31,1

32,3

33,2

Швеція

27,2

40,9

49,9

50,0

56,0

56,0

57,0

54,1

52,2

 

Рівень розвитку державної та приватної власності


Рівень соціально-економічного розвитку країни та рівень життя населення

Установлення пропорцій між коштами, що спрямовуються до бюджету та на споживання


 


Пріоритети та напрями

використання доходів бюджету держави

Рівень розвитку податкової культури та традиції оподаткування


 

Рис. 8.1. Фактори, що визначають рівень бюджетної централізації ВВП


Тенденції функціонування та розвитку податкових систем у провідних країнах світу