8.1. Загальні риси системи оподаткування у країнах ринкової економіки

Таблиця 8.1


Загальні риси систем оподаткування у країнах ринкової економіки

Отже, податкова політика більшості розвинутих країн світу (наприклад, США, Німеччина, Франція, Великобританія) не має на меті збільшити податкове навантаження. її зміст полягає, з одного боку, у становленні оптимальної системи оподаткування, яка стимулюватиме ділову активність і буде виступати міцним ресурсним фактором держави та інструментом позитивного впливу на економіку, а з іншого боку - в уніфікації системи оподаткування, з урахуванням особливостей соціально-економічноїсистеми країни. При цьому принциповим положенням процесу податкового регулювання є необхідність зміни пропорцій прямого оподаткування у сторону збільшення індивідуального прибуткового податку та скорочення частки податку з прибутку корпорацій. Саме таке співвідношення є характерним для більшості розвинутих країн світу