5.2. Структурна побудова податкової системи. Чинники, що визначають структуру податкової системи

Структура (від лат. побудова, розміщення, порядок) - це сукупність стійких зв'язків об'єкта, які
забезпечують його цілісність і відповідність самому собі, тобто збереження основних властивостей за
І умови різних зовнішніх і внутрішніх змін