4.3. Види прямих та непрямих податків

Прямими податками виступають ті, що стягуються державою безпосередньо з доходів чи майна платників податків, які є власниками цих доходів або майна. Тобто, розмір прямих податків для окремого платника визначається величиною його доходів. Більше їх платять ті члени суспільства, які мають вищі доходи. Порівняно з непрямими податками, прямі податки більш прогресивні, оскільки враховують дохідність платника і стягуються саме на стадії отримання доходу


Подпись:

реальні податки


особисті податки


 


(від англ. real - майно), що передбачають оподаткування майна незалежно від доходів його власників, тобто первинним тут виступає об'єкт оподаткування, а вторинним - платник податку. До них відносяться: податки на зем лю, житло, транспортні засоби тощо податки, що встановлюються персонально для конкретного платника залежно від його доходів й ураховують платоспроможність платника. При цьому пріоритет надається платнику податку, а другорядним є об'єкт оподаткуван­ня. До цієї підгрупи входять: податок з доходів фізичних осіб, податок на прибуток


 

Рис. 4.8. Види прямих податків

Непрямі податки включаються до ціни товарів та послуг як надбавка до них і сплачуються за рахунок такої надбавки, а їхній розмір для окремого платника прямо не залежить від його доходів. Тобто сума податку не зменшує об'єкт оподаткування, а збільшує ціну товару, отже більшу суму непрямих податків сплачують платники, які більше споживаютьуніверсальні акцизи (ставки єдині, наприклад, ПДВ);

специфічні акцизи (ставки диференційовані, наприклад, акцизний збір) податок на товари та інші предмети, що перетинають митний кордон держави, тобто стягується при здійсненні експортно-імпортних операцій


Рис. 4.9. Види непрямих податків


%

80 70 60 50 40 30 20 10

0

1991   1992   1993   1994   1995   1996   1997   1998   1999 2000

□          Основні податкові надходження

Основні прямі податки

Основні непрямі податки

Інші доходи

Рис. 4.10. Динаміка показників Зведеного бюджету України за 1991-2000 рр.