4.1. Поняття та значення класифікації податків

Систематизація та групування податкових платежів за однорідними ознаками, із присвоєнням їм певних найменувань, називається податковою класифікацією

Податкова класифікація застосовується як засіб для встановлення зв'язків між податковими платежами і має важливе значення для здійснення податкового контролю та забезпечує дотримання податкової дисципліни

Економічно обґрунтована класифікація податкових платежів сприяє більш повному пізнанню їх економічноїприроди та ролі в економічній системі держави, більш тісній ув'язці та охопленні об'єктів і суб'єктів оподаткування, визначенню вектора впливу податків на соціально - економічний розвиток держави

Найбільший внесок у розвиток теоретико - методологічних засад класифікаціїподатків внесли як західні, так і вітчизняні науковці різних часів, а саме: Дж. Локк, Дж.Ст. Мілль, А. Вагнер, І. Горлов, В. Лебедєв, П. Тарасов, А. Ісаєв, Д. Львов, А. Гурьєв, І. Янжул, Ф. Лассаль, І Озеров, Г. Джордж, А. Соболєв, П.Гензель, М. Мітіліно, М. Тургенєв, Б. Болдирев, В. Федосов, В. Суторміна, Д. Чернік, М. Кучерявенко та інші

„Для того, щоб визнати будь-яку класифікацію задовільною, необхідно, щоб ознака, за якою відбувається розподіл була суттєвою та чітко визначеною, щоб отримані групи охоплювали всі без виключення явища. При цьому відмінність в організації окремих податків повинна випливати з відмінностей у їх природі та у способах ді)" (Соболев М.И. Очерки финансовой науки. - Харьков, 1926. - 216 с.)