TEMA 4. КЛАСИФІКАЦІЯ ПОДАТКІВ

Поняття та значення класифікації податків.

Класифікація податків за характерними ознаками.

Види прямих та непрямих податків.

Переваги та недоліки прямих і непрямих податків, їх місце в податковій системі.

Методичні рекомендації до вивчення теми

Під час вивчення питань даної теми треба усвідомити, що класифікація податків дає можливість більш повного висвітлення сутності та функцій податків, визначення їх ролі в економічній системі держави, напряму і характеру впливу на соціально-економічний розвиток суспільства. Тому необхідно розглянути податки за такими ознаками:

залежно від суб'єкта оподаткування (з юридичних осіб, з фізичних осіб);

за об'єктами оподаткування (на доходи, на майно, на споживання);

за формою стягнення (грошові та натуральні);

за методом стягнення чи за формою оподаткування (прямі та непрямі);

залежно від рівня державних структур, які встановлюють податки (загальнодержавні та місцеві);

за способом стягнення (окладні та розкладні).

Найбільш вагомого обґрунтування та значення набув поділ податків на прямі та непрямі, оскільки він більшою мірою характеризує їх економічний зміст і відображає рівень розвитку економіки.

Оцінюючи прямі й непрямі податки за ступенем їх відповідності основним принципам оподаткування та те, наскільки і як вони стосуються інтересів різних верств населення, як виконують своє фіскальне призначення, необхідно проаналізувати переваги та недоліки прямих і непрямих податків, враховуючи аргументи як їх прихильників, так і противників. При цьому особливу увагу необхідно приділити з'ясуванню об'єктивних можливостей регулюючого впливу таких окремих видів прямих податків, як податок на прибуток підприємств та податок з доходів фізичних осіб.