2.1. Еволюція поглядів видатних науковців минулих століть на сутність і необхідність податків

Наукова теорія про податки - це система наукових знань про сутність і об'єктивну природу податків, їхню роль і значення в економічній системі держави
2


І


3


І


4


 

8.


Новий принцип справедливого оподаткування (шведська школа) (II пол. XIX ст. -І пол. XX ст.)


Податки розглядаються не ізольовано, самі по собі, а як засіб фінансування державних видатків. Податки є важливим засобом задово­лення людських потреб, з їхньою допомогою можна змінити відносини приватної власності. При цьому податки трактуються як своєрідна плата за державні суспільні послуги


 

Швед. економісти: К. Віксель, Е. Ліндаль


 

9.


Кейнсіанська

теорія (І пол. XX ст.)


Податки трактуються як інструмент
державного регулювання економіки,
важливий чинник її розвитку, тобто як
убудовані в економічну систему
„механізми гнучкості"         


 

Англ. економіст Дж. М. Кейнс


 

10.


Монетаристська теорія (неокласична школа)

(І пол. XX ст.)


Ґрунтується на тезі, що податки поряд з іншими інструментами державного регулювання економіки впливають на грошову масу в обігу


Америк. економіст М. Фрідман


 

11.


 

Неокейнсіанська

теорія (ІІ пол. XX ст.)


Податки розглядаються як один із
головних джерел державних доходів,
за рахунок якого здійснюється
державно-монополістичне регулювання.
При цьому податки не скорочують
платоспроможний попит, а навпаки,
забезпечують зростання зайнятості й
національного доходу         


Америк. економіст Е. Хансен


 
1          I 2

 

4 стадія

Ідея про жертву, що приноситься громадянином в інтересах держави, при якій він відмовляється від будь-чого для суспільного благополуччя. Цей термін пов'язаний з такими поняттями, як „gabelle" - старофран., „abgäbe" - нім., „dazio" - італ.

б стадія

Ідея про почуття обов'язку, тобто значення податку пов'язується із розвитком у платника почуття обов'язку. В Англії терміном „duty" користувалися для позначення податків на ввіз товарів, а іноді на дохід

6 стадія

Ідея примусовості, тобто з боку держави за податком закріплюється статус примусовості. Англ. мовою -..imposition", італ. - „imposta", нім. - „aufage"

7 стадія

Ідея певної частки чи окладу, що встановлюється урядом поза будь-якою залежністю від волі платника. Згадане поняття позначається англ. термінами „scot", „tax" („taxare" -визначати, оцінювати)