7.1. Повноваження місцевих органів влади щодо створення та використання спеціальних фондів фінансових ресурсів

До   прийняття   Бюджетного   кодексу   органи місцевого самоврядування всіх рівнів формували позабюджетні фонди. Такі фонди формувалися за рахунок:

додаткових заходів і зекономлених коштів, одержаних за рахунок здійснення організованих ними заходів для вирішення економічних і соціальних проблем;

доходів від продажу об'єктів міської, районноїкомунальної власності, від продажу населенню квартир і будинків, що належать до комунальної власності;

доходів від цінних паперів, що придбані за рахунок міських і районних позабюджетних фондів;

добровільних внесків і пожертвувань громадян, підприємств, об'єднань, організацій та установ;

доходів від місцевих позик і місцевих грошово-речових лоте­рей;

штрафів, що стягуються за одержання підприємствами, об'єднаннями,   організаціями   й  установами необґрунтованого доходу у зв'язку із завищенням цін, тарифів на продукцію, роботи, послуги;

штрафів, що можуть установлюватися місцевими радами для фізичних і юридичних осіб;

доходів від реалізаціїбезгосподарного і конфіскованого майна;

плати за реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності;

платежів та штрафів за забруднення навколишнього природного середовища, нераціональне використання природних ресурсів, розміщення відходів та інших платежів за порушення законодавства про охорону навколишнього середовища, санітарних норм і правил, що визначаються відповідно до нормативів, затверджених місцевими радами;

орендної плати за землю;

коштів соціального розвитку підприємств, об'єднань, орга­нізацій та установ, що виділяються на соціальний розвиток тих житлових районів, де проживає відповідна кількість їхніх працівників;

інших зборів, платежів і штрафів, що вводилися і призначалися міською і районними радами

Відповідно до ст. 13 Бюджетного кодексу України, місцеві бюджети складаються із загального і спеціального фондів

Загальний фонд бюджету включає:

усі доходи бюджету, окрім тих, що призначені для зарахування до спеціального фонду;

усі видатки бюджету за рахунок надходжень до загального фонду бюджету;

фінансування загального фонду бюджету

Спеціальний фонд бюджету включає:

бюджетні призначення на видатки за рахунок конкретно визначених джерел надходжень;

гранти або дарунки (у вартісному обрахунку), одержані розпорядниками бюджетних коштів на конкретну ціль;

3)         різницю між доходами і видатками спеціального фонду бюджету

Розподіл бюджету на загальний та спеціальний фонди визначається законом про Державний бюджет України. Джерела формування спеціального фонду визначаються виключно законами України