ТЕМА 7. ПОЗАБЮДЖЕТНІ ФОНДИ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ

Повноваження місцевих органів влади щодо створення та використання спеціальних фондів фінансових ресурсів.

Спеціальні фонди фінансових ресурсів місцевих органів влади.

Методичні рекомендації

Правовою основою підготовки вказаного питання є Бюджетний Кодекс України та відповідні рішення місцевих органів влади про створення спеціальних фондів у складі місцевих бюджетів.

Для виконання тимчасових завдань місцеві органи влади можуть створювати спеціальні фонди у межах своїх бюджетів. Такі фонди не враховуються при обчисленні міжбюджетних трансфертів та вико­ристовуються тільки на цілі, передбачені відповідним рішенням місцевих органів влади.

Для залучення коштів місцевими органами влади можуть бути використані будь-які джерела, що не заборонені чинним законодавством.

Під час опрацювання питання слід звернутися до статистичних даних у Дніпропетровській області або іншому регіону. Слід також звернути увагу на можливість подвійного оподаткування, зростання тиску на окремих суб'єктів господарювання, тобто на інший бік акумуляції коштів до спеціальних фондів місцевих органів влади в Україні.