TEMA 6. ДЕРЖАВНІ ЦІЛЬОВІ ФОНДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Ретроспективний огляд інших цільових фондів фінансових ресурсів, що діяли в Україні за часів незалежності.

Державний фонд охорони праці.

Методичні рекомендації

В Україні перелік державних цільових фондів є значним і встановлюється залежно від потреб держави. Окремі фонди мають тимчасову дію і створені для фінансування проблем, що виникають в галузях, акумуляції грошових ресурсів тощо.

Діяльність державних цільових фондів регулюється Конституцією України, законами та постановами Верховної Ради України, постановами Кабінету Міністрів України, законодавчими актами міністерств та відомств, яким ці фонди підпорядковуються.

Державні цільові фонди поділяються на централізовані та децентра­лізовані. При такій класифікації, діяльність фондів може регулюватися місцевими органами влади: їхніми рішеннями та постановами.

Економічна спрямованість діяльності окремих державних цільових фондів вимагає їх відповідності до законодавчих документів, що регулюють різні інші питання. Так, наприклад, повноваження фондів установлено не тільки відповідними до них законами, а й такими документами, як Закон України "Про банки і банківську діяльність" тощо.