Ключові терміни та поняття

Збір, грошові стягнення, природоохоронні заходи, забруднювальні речовини, ліміти скидів та розміщення відходів.

Питання до самоконтролю знань

З якою метою та на яких засадах створено Фонд охорони навколишнього природного середовища в Україні?

Назвіть джерела наповнення фонду охорони навколишнього при­родного середовища. Які особливості формування коштів цього фонду?

Назвіть платників збору за забруднення навколишнього природного середовища.

Який порядок сплати збору за понадлімітні обсяги викидів забруднювальних речовин?

Яким чином установлюються ліміти викидів шкідливих речовин? Які органи займаються цим питанням?

Укажіть строки подання звітності та строки сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища.

В яких випадках здійснюються грошові стягнення до фонду охорони навколишнього природного середовища?

Навчальні завдання

Завдання 1. Необхідно:

Встановити об'єкт оподаткування збором за забруднення природного навколишнього середовища.

Розрахувати суми збору, указати строки його сплати.

Скласти звіт на бланку встановленої форми.

За II квартал цього року ТОВ "Побутова хімія" здійснювало викиди шкідливих речовин у навколишнє середовище в таких обсягах:

 

Найменування забруднювальної речовини

Обсяг викидів, т

Ліміт викидів, т

Аміак

0,04

0,05

Ацетон

0,2

0,20

Стирол

0,01

0,50

Фенол

1,23

1,00

Забруднювальні речовини першого класу небезпечності

0,9

1,00

Завдання 2.

Необхідно:

Визначити, чи є підприємство платником збору за забруднення навколишнього природного середовища.

Розрахувати збір за визначеними об'єктами оподаткування.

ТОВ "Прогрес" займається виробництвом та реалізацією меблів. На балансі підприємства є 2 автомобілі КАМАЗ (обсяг циліндрів двигунів кожного автомобіля 10850 куб.см.). За квартал кожен з автомобілів використовує 3,2 т. палива (бензин).

За останній квартал підприємство здійснювало розташування виробничих відходів. Загальна кількість розташованих відходів 12 тонн Клас небезпечності відходів - другий.

Завдання 3. Необхідно:

Указати міри покарання фізичних та юридичних осіб.

Визначити розміри штрафних санкцій для порушників.

Випадки заподіяння шкоди навколишньому природному середовищу:

Під час відпочинку у санаторії (знаходиться у заповідній зоні) із причини необережної поведінки з вогнем відпочивальників виникла пожежа лісової смуги та пасовища.

З метою придбання прилеглої території підприємства було спалене листя.

Підприємство протягом року здійснювало викиди у водосховище забруднювальних речовин без відповідного дозволу.

Фізичні особи здійснили підпал у забороненій зоні.

Тестові завдання

1. Об'єктом обчислення збору за забруднення навколишнього природного середовища для пересувних джерел є:

а)         обсяг забруднювальних речовин, що викидаються в атмосферу;

б)         обсяг відходів, що розміщуються у спеціально відведених для
цього місцях чи на об'єктах;

в)         обсяг фактично використаних видів пального, унаслідок
спалення яких утворюються забруднювальні речовини;

г)         усі відповіді правильні.

Розмір збору забруднення навколишнього природного середовища встановлюється:

а)         у відсотках до обсягу виручки;

б)         у гривнях за одиницю основних забруднювальних речовин;

в)         у гривнях за куб.см. обсягу забруднювального приладу;
в) усі відповіді правильні.

Розмір збору за забруднення навколишнього природного середовища для стаціонарних джерел забруднення встановлю­ється:

а)         у відсотках до обсягів забруднювальних речовин, що скидаються
безпосередньо у водний об'єкт;

б)         у гривнях за одинцю основних забруднювальних речовин;

в)         у євро за одиницю основних забруднювальних речовин;

г)         усі відповіді правильні.

Об'єктом обчислення збору за забруднення навколишнього природного середовища для стаціонарних джерел забруднення є:

а)         обсяг фактичного використаних джерел пального;

б)         обсяги забруднювальних речовин, що викидаються в атмосферу;

в)         виручка від реалізації продукції;

г)         правильні відповіді а) та б).

Платниками збору за забруднення навколишнього природ­ного середовища є:

а)         юридичні особи та їхні філії;

б)         юридичні та фізичні особи, які здійснюють на території України
викиди і скиди забруднювальних речовин у навколишнє природне
середовище;

в)         громадяни, які займаються підприємницькою діяльністю на
території України;

г)         правильної відповіді немає.