5.2. Джерела формування коштів фонду та напрями їх використання.

ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ КОШТІВ ФОНДУ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

Надходження збору за забруднення навколишнього природного середовища

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності

Інші  надходження до фондів охорони навколишнього
            *І природного середовища

Бюджетні асигнування на виконання природоохоронних програм

Рис. 5.3. Склад джерел формування коштів фонду охорони навколишнього природного середовища

Варто зазначити, що кошти, указані вище, надходять до бюджетів і розподіляються по спеціальних фондах таким чином:

65 % збору за забруднення навколишнього природного середо­вища та грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності направляється до спеціального фонду державного бюджету;

35 % збору за забруднення навколишнього природного середо­вища та грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності направляється до спеціального фонду місцевих бюджетів, у тому числі: до місцевих (сільських, селищних, міських) - 10 %, обласних та республіканського Автономно/Республіки Крим - 25 %, Київського та Севасто­польського міських - 35 %


Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері природоохоронної діяльності та гідрометеорології, фінансова підтримка підготовки наукових кадрів

Підвищення кваліфікації та перепідготовка у сфері охорони навколишнього природного середовища

Заходи зі створення і збереження природно-заповідного фонду, ведення кадастрів тваринного і рослинного світу, Червоної книги

Забезпечення вимірів речовин та аналіз проб під час проведення інспекцій Організацією по забороні хімічної зброї

Моніторинг навколишнього природного середовища та забезпечення державного контролю за додержанням вимог природоохоронного законодавства

Міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього природного середовища, сприяння сталому розвитку, екологічній освіті та поширенню екологічної інформації

Поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами

Формування національної екологічної мережі

Підвищення якості атмосферного повітря

Експертно-аналітичне супроводження та моніторинг наукових проектів з екологічної безпеки

Фінансова підтримка природоохоронної діяльності, у тому числі через механізм здешевлення кредитів комерційних банків

Реструктуризація та ліквідація об'єктів підприємств гірничої хімії і здійснення невідкладних природоохоронних заходів в зоні їх діяльності

НАПРЯМИ ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ФОНДУ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

Рис. 5.4. Напрями використання коштів фонду охорони навколишнього природного середовища