6.3. Аналіз впливу факторів на показники рентабельності підприємства

Одним із етапів оцінки рентабельності роботи підприємства є кількісний вимір впливу факторів на показники рентабельності. Для здійснення факторного аналізу у кратних моделях показників рентабельності доцільно використовувати метод ланцюгових під­становок. Розглянемо на прикладі показника рентабельності про­дажу (ROS) ЗАТ «Продмаш», який відображений в табл. 6.2.

AROS = ROS, - ROS0 = 21,7 -17,9 = 3,8% . Розрахуємо умовний показник рентабельності продажу:

ROS1 =       х 100% =1251 х 100% = 16,7%
ДРо     7484 .

Визначимо вплив факторів на рентабельність продажу ЗАТ «Продмаш»:

AROS(Bn) = ROS1 - ROS0 = 16,7 -17,9 = -1,2%, AROS(ДР) = ROS1 - ROS1 = 21,7 -16,7 = 5,0% .

Обчислимо суму впливу факторів:

AROS = AROS( ВП) + AROS( ДР) = -1,2 + 5,0 = 3,8%.

Таким чином, можна говорити про те, що негативно впли­нуло на рентабельність продажу ЗАТ «Продмаш» зменшення су­ми валового прибутку: за рахунок цього фактору рентабельність

214 скоротилась на 1,2%. Позитивний вплив здійснило збільшення доходу від реалізації — рентабельність продажу збільшилась на 5,0%.

Аналогічним чином здійснюється оцінка впливу факторів на інші показники рентабельності підприємства.