ТЕМА 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

ЗМІСТ

Система показників, які характеризують фінансові ре­зультати.

Значення, задачі, інформаційне забезпечення аналізу фі­нансових результатів.

Аналіз валового прибутку підприємства.

Аналіз беззбитковості підприємства.

Аналіз фінансових результатів операційної діяльності.