ТЕМА 2. ІНФОРМАЦІЙНА БАЗА ЕКОНОМІЧНОГО

АНАЛІЗУ

ЗМІСТ

Система економічної інформації, її особливості.

Сутність процесу забезпечення економічного аналізу інформацією і вимоги до неї.

Класифікація інформаційного забезпечення економіч­ного аналізу.

Характеристика основних джерел інформаційного за­безпечення економічного аналізу.

Сучасні інформаційні аналітичні системи.