Лабораторна робота № 22

Значущість точково-бісеріального коефіцієнта кореляції

Мета роботи: оцінка мір зв'язку при різних типах вимірювань змінних. Теорія: Посібник, розділ 5.6, приклад 5.24.

Завдання 1: Визначити кореляційний зв'язок між статтю працівників держустанов X (1 - чоловіки, 0 - жінки) та їхнім заробітком У (у тис. грн.).