Лабораторна робота № 21

Значущість дихотомічного коефіцієнта кореляції

Мета роботи: оцінка мір зв'язку при номінальних типах вимірювань. Теорія: Посібник, розділ 5.6, приклад 5.23.

Завдання 1: Виявити зв'язаність змінних X і У за допомогою дихотомічно­го коефіцієнта кореляції Пірсона (р. Оцінити значущість коефіцієнта (р.

 

і

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

X

0

1

0

0

1

1

0

1

0

0

0

1

У

0

1

1

0

1

0

0

1

0

1

0

1