Значущість коефіцієнта рангової кореляції

Мета роботи: оцінка мір зв'язку при порядкових типах вимірювань ознак. Теорія: Посібник, розділ 5.6, приклад 5.22.

Завдання 1: Оцінити зв'язок параметрів X і У та значущість коефіцієнта рангової кореляції Спірмена г5.

 

і

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

X

3

1

7

12

2

4

11

9

10

5

6

13

8

У

9

12

5

2

13

10

1

11

4

7

8

3

6