Лабораторна робота № 19

Виявлення зсуву у значеннях ознаки

Мета роботи: перевірка статистичних гіпотез зміни (зсуву) у показниках на підставі критерію Фрідмана хг і критерію тенденцій Пейджа Ь. Теорія: Посібник, розділ 5.5, приклади 5.19 -5.20.

Завдання 1: Оцінити на рівні значущості 0,01 можливі зміни (зсуви) у ви­біркових показниках за табличними даними. Оцінити потужність критеріїв