Лабораторна робота № 17

Відмінність у значеннях дисперсій 3-х і більш сукупностей

Мета роботи: перевірка статистичних гіпотез про відмінність дисперсій для 3-х і більш сукупностей.

Теорія: Посібник, розділ 5.4, приклад 5.17.

Завдання: Чи відрізняються на рівні значущості 0,05 показники дисперсій різних за обсягом чотирьох вибірок Х], Х2, Х2 і Х4 ? Зробити висновки.

 

Вибірки

Показники досліджуваних об'єктів

X]

12

30

25

39

36

21

28

18

 

 

Х2

24

40

44

35

47

38

41

22

35

20

Х3

30

45

41

34

48

33

35

 

 

 

Х4

20

27

38

44

42

50

38

29

26