Лабораторна робота № 16

Відмінність у значеннях дисперсій

Мета роботи: перевірка статистичних гіпотез про відмінність дисперсій в умовах незв'язаних і зв'язаних вибірок.

Теорія: Посібник, розділ 5.4, приклади 5.14 - 5.15.

Завдання: Чи відрізняються на рівні значущості 0,05 показники дисперсій двох вибірокХ1 і Х2 Знайти рішення для варіантів незв'язаних і зв'язаних ви­бірок. Зробити висновки.

 

Вибірки

Показники досліджуваних об'єктів

Хі

26

38

24

39

35

19

25

22

31

28

х2

25

45

51

34

48

46

47

39

24

45