Лабораторна робота № 15

Відмінність у значеннях середніх

Мета роботи: перевірка статистичних гіпотез про відмінність середніх (ці-Ці) в умовах незв'язаних і зв'язаних вибірок.

Теорія: Посібник, розділ 5.3, приклад 5.5 і розділ 5.4, приклад 5.13.

Завдання: Чи відрізняються на рівні значущості 0,05 середні показники двох вибірок Х1 і Х2 Знайти рішення для варіантів незв'язаних і зв'язаних ви­бірок. Зробити висновки.

 

Вибірки

Показники досліджуваних об'єктів

Хі

24

38

24

38

35

19

25

22

31

28

Х2

23

45

54

34

48

46

47

39

23

45