Лабораторна робота № 14

Значущість дисперсій а2

Мета роботи: перевірка статистичних гіпотез щодо рівня дисперсії гене­ральної сукупності.

Теорія: Посібник, розділ 5.4, приклад 5.12.

Завдання 1: Чи можна вважати, що за показником дисперсії експеримен­тальна вибірка студентів (п = 26) належить до генеральної сукупності з дис­персією 1,44?

 

4

5

4

4

4

5

4

5

3

3

5

4

5

5

4

4

5

3

4

5

4

3

5

3

5

4