Лабораторна робота № 13

Значущість середнього ц

Мета роботи: перевірка статистичних гіпотез щодо середнього генераль­ної сукупності /г.

Теорія: Посібник, розділ 5.4, приклад 5.10.

Завдання: Чи можна стверджувати на рівні значущості 0,05 про те, що се­реднє вибірки X за табличними даними (п = 40, дисперсія невідома) не відрі­зняється статистично від значення 4,00?

 

5

3

2

5

5

5

3

2

5

5

4

2

2

5

5

2

3

5

3

5

5

3

5

3

3

5

4

2

4

4

5

4

3

4

5

3

4

5

2

5