Лабораторна робота № 12

Перевірка однорідності вибірок (2)

Мета роботи: Перевірка гіпотези щодо однорідності двох незалежних ви­бірок з використанням критерію Лемана-Розенблатта типу омега-квадрат. Теорія: Посібник, розділ 5.3, приклад 5.9.

Завдання: Перевірити за критерієм Лемана-Розенблатта ю2 гіпотезу щодо однорідності двох незалежних вибірок X і У за емпіричними даними (пх=18, П=15).

 

 

X

5 7

4 8

6 9

6 15

3

14

5 9

9 11

12 12

8 13

У

4

5

5

8

3

3

10

11

 

6

7

8

13

10

9

12