Лабораторна робота № 10

Гіпотези щодо нормальності розподілу

Мета роботи: Перевірка нормальності розподілу ознаки з використанням непараметричних критеріїв.

Теорія: Посібник, розділ 5.2, приклад 5.4.

Завдання: Перевірити за критерієм Шапіро-Вілка XV гіпотезу щодо відпо-

відності нормальному законові розподілу емпіричних даних

 

16

3

4 7

4 8

5 9

6 15

3

14

4 9

10 11

11 12

8 13