Лабораторна робота № 9

Статистичне оцінювання

Мета роботи: виконання точкового та інтервального оцінювання параме­трів генеральної сукупності за вибірковими даними. Теорія: Посібник, розділ 4, приклад 4.4.

Завдання: Оцінити на рівні значущості 0,01 (0,05) довірчий інтервал для середнього показника ставлення старшокласників (п = 40) до незалежного те­стування за даними таблиці.

 

2 3

2 1

2 5

2 3

2 3

3 2

4 2

2 2

3 2

3 2

4 1

2 4

2 3

2 1

2 2

3 2

4 2

2 2

3 2

3 2