Лабораторна робота № 8

Теоретичні та емпіричні розподіли частот

Мета роботи: побудова теоретичних та емпіричних розподілів частот, оці­нювання імовірнісних характеристики випадкових подій. Теорія: Посібник, розділ 3.4, приклад 3.19.

Завдання: За результатами абсолютного емпіричного розподілу частот появи «бажаної» події ші =Г( х,- ) побудувати :

емпіричний розподіл відносних частот;

теоретичний розподіл Бернуллі Ь(х; п,р) з параметрами п = 8 ір = 0,5;

оцінити значення ймовірності р* схильності до появи «бажаної» події.

 

Кількість «бажаних» подій

Хі

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Частота

ші

0

20

42

78

60

40

10

3

3