Лабораторна робота № 7

Одномірна лінійна регресія

Мета роботи: визначення коефіцієнтів лінійної регресії. Теорія: Посібник, розділ 2.4, приклад 2.10.

Завдання: За емпіричними даними оцінити залежність параметру (X) від

параметру (У).

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

X

2

8

12

3

1

6

7

10

4

9

11

5

У

6

5

10

7

3

4

9

8

1

11

12

2