Лабораторна робота № 6

Взаємна зв 'язаність ознак

Мета роботи: оцінка мір взаємозв'язку ознак. Теорія: Підручник, розділ 2.3, приклад 2.9.

Завдання 1: Оцінити ступінь взаємної зв'язаності для ознак X і У з за метода­ми Чупрова (коефіцієнт К).

 

 

Спеціальності

студентів (параметр У)

Переваги видам діяльності у (параметр X)

Спорт

Мистецтво

Комп'ютерні мережі

Природа

Технічні

10

43

7

5

економічні

42

14

25

6

педагогічні

51

11

10

33