Лабораторна робота № 5

Нелінійна кореляція

Мета роботи: оцінка нелінійного кореляційного зв'язку. Теорія: Посібник, розділ 2.3, приклад 2.8.

Завдання: Побудувати діаграму розсіяння. Розрахувати коефіцієнт коре-

ляційного відношення. Зробити висновки

 

і

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Хі

10

10

10

10

10

14

14

14

14

18

18

18

18

22

Уг

7

8

9

9

10

8

9

10

11

9

10

11

12

11

І

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Хі

22

22

22

26

26

26

30

30

30

30

34

34

34

38

yi

11

12

12

9

10

11

8

9

9

10

7

9

10

8