Лабораторна робота № 4

Лінійний кореляційний зв 'язок

Мета роботи: оцінка лінійного кореляційного зв'язку. Теорія: Посібник, розділ 2.3, приклад 2.7.

Завдання: Побудувати діаграму розсіяння, розрахувати коефіцієнт ліній­ної кореляції Пірсона     за наведеними даними, оцінити рівень значущості

зв'язку.

 

і

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

X

2

8

12

3

1

6

7

10

4

9

11

5

Y

6

5

10

7

3

4

9

8

1

11

12

2