Лабораторна робота № 3

Міри центральної тенденції та мінливості

Мета роботи: опанувати методи розрахунку показників МЦТ і ММ. Теорія: Посібник, розділ 2.2.

Завдання: За табличними даними розрахувати показники МЦТ і ММ: - з використанням математичних операцій і відповідних формул: серед­нього, дисперсії, стандартного відхилення, асиметрії, ексцесу;

з використанням стандартних статистичних функцій MS Excel;

за допомогою пакета «Аналіз даних» розділу «Описова статистика».

6|7|3|2|5|5І7|3|4|4|2|8 6І4І6І4І5І4І5І6І5І6І4І2