Лабораторна робота № 2

Згруповані розподіли частот

Мета роботи: побудова розподілу частот за емпіричними даними. Теорія: Посібник, розділ 2.1, приклад 2.4.

Завдання: Представити в табличній, графічній та аналітичній формах

диференціальний та інтегральний розподіли частот за табличними даними.

 

115

109

119

96

114

91

92

83

83

128

100

107

90

88

105

93

105

103

97

106

112

104

116

85

106

89

102

95

102

92

112

89

78

83

92

77

97

120

114

89

97

80

99

86

96

112

102

117

90

99

80

80

83

87

93

84

87

79

96

114