Лабораторна робота № 1

Незгруповані розподіли частот

Мета роботи: побудова розподілу частот за емпіричними даними. Теорія: Посібник, розділ 2.1, приклади 2.2 - 2.3.

Завдання: Представити в табличній, графічній та аналітичній формах диференціальний та інтегральний розподіли частот за табличними даними.

 

3

5

4

4

2

6

3

5

4

4

4

2

3

5

5

3

4

4

3

5