7. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 7.1. ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ

Лабораторні роботи спрямовано на закріплення теоретичних знань та розвиток навичок використання методів математичної статистики на базі су­часних інформаційних технологій.

Структура лабораторної роботи: тема, мета, посилання на відповідний розділ посібника, завдання для виконання.

Тематика лабораторних робіт

ЛР №  1. Незгруповані розподіли частот

ЛР № 2. Згруповані розподіли частот

ЛР № 3. Міри центральної тенденції та мінливості

ЛР № 4. Лінійний кореляційний зв'язок

ЛР № 5. Нелінійна кореляція

ЛР № 6. Взаємна зв'язаність ознак

ЛР № 7. Одномірна лінійна регресія

ЛР № 8. Теоретичні та емпіричні розподіли частот

ЛР № 9. Статистичне оцінювання

ЛР № 10. Гіпотези щодо нормальності розподілу

ЛР № 11. Перевірка однорідності вибірок (1)

ЛР № 12. Перевірка однорідності вибірок (2)

ЛР № 13. Значущість середнього ц

ЛР № 14. Значущість дисперсій о2

ЛР № 15. Відмінність у значеннях середніх

ЛР № 16. Відмінність у значеннях дисперсій

ЛР № 17. Відмінність у значеннях дисперсій 3-х і більш сукупностей

ЛР № 18. Виявлення відмінностей у рівні ознаки

ЛР № 19. Виявлення зсуву у значеннях ознаки

ЛР № 20. Значущість коефіцієнта рангової кореляції

ЛР № 21. Значущість дихотомічного коефіцієнта кореляції

ЛР № 22. Значущість точково-бісеріального коефіцієнта кореляції ЛР № 23. Дисперсійний однофакторний аналіз ЛР № 24. Дисперсійний двофакторний аналіз