РОЗДІЛ 2 ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ОБ'ЄКТ ІННОВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Програмні питання:

Поняття, етапи інноваційної діяльності.

Оцінка інноваційних можливостей підприємства

Методологія створення продуктових інновацій

Методологія створення процесних інновацій

Характеристика інноваційноїінфраструктури

Успішне функціонування організації можливе лише за умов систематичного і цілеспрямованого новаторства, націленого на пошук нових різноманітних можливостей, які надає середовище господарювання. Таке новаторство є змістом інноваційної діяльності, його результати збагачують і вдосконалюють виробничо-господарські процеси, визначають напрями майбутнього розвитку організації, які Грунтуються на нових підходах до задоволення потребринку.

Інноваційний процес здійснюється в кілька стадій і не завжди силами тільки самої організації. Створення наукомісткого продукту потребує спеціальних знань, креативного мислення і належного матеріально-технічного забезпечення дослідницької роботи, що є компетенцією спеціалізованих науково-дослідних організацій. Малі підприємства запроваджують переважно новації у сфері послуг, удосконалюють і розширюють можливості застосування новацій, створених іншими.