8 ОРГАНІЗАЦІЯ ПОСЕРЕДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ТОВАРНОМУ РИНКУ

Посередницька діяльність у торгівлі здійснюється в таких основних формах:

комісійна (проста) — проводиться від імені клієнта за певний відсоток від суми угод;

дилерська (комерційна) — посередник діє від свого імені і за свій рахунок. Його доход формується як різниця між ціною продажу та реалізації товару. Це більш відповідальна, порівняно з комісійною, діяльність, оскільки не існує жодних гарантій, що придбаний у одному місці продукт можна буде продати у іншому місці за більш високу ціну. Різниця в ціні повинна служити платою посереднику за зусилля щодо пошуку споживача та реалізації товару.

Права й обов'язки посередників визначаються в договорах з їх поручителями, при цьому основною умовою цих договорів є право посередника підписувати комерційні контракти з третіми особами, з визначенням того, за чий рахунок та від чийого імені він це може робити. За цим повноваженням всіх посередників можна поділити на такі основні групи:

посередники, що не мають права підписувати контракти з третіми особами, — агенти-представники (комерційні представники), брокери, маклери;

посередники, що підписують контракти з третіми особами від свого імені, але за рахунок довірителя, — комісіонери, консигнатори;

посередники, що підписують контракти з третіми особами від імені та за рахунок довірителя — агенти-повірені, комерційні (торговельні) агенти;

посередники, що підписують контракти з третіми особами від свого імені та за свій рахунок, — купці, дистриб'ютори, дилери.