4.4 Особливості організації оптового ринку

На основі товарних баз, які в умовах централізованого адміністративного управління виконували роль розподільчих центрів, можна створити центри реалізації продукції та лінії оптових регіональних, районних та міжрайонних ринків.

Оптові ринки товарів народного вжитку в Україні є найменш розвинутими. Покупцями виступають не кінцеві споживачі, а торговельні та переробні підприємства, закупівельні організації, склади. Вони купують на ринку конкретні товари партіями на регулярній основі. Продаж здійснює або сам виробник, або посередник, що представляє його інтереси. Подібні ринки є спеціалізованими на одному продукті чи групі продуктів. Певна однорідність товару й те, що його закупівля відбувається оптовими партіями, дозволяють ефективно організовувати аукціони. Однак ведеться й термінальна торгівля, оскільки зберігається необхідність приватних переговорів продавців і покупців. На цьому ринку укладаються угоди на власну продукцію, оскільки основною його функцією є оперативний продаж та закупівля товарів, але може здійснюватись й форвардна торгівля. Діяльність оптового ринку охоплює великі регіони і суттєво впливає на міжрегіональні зв'язки.

Оптові ринки виконують роль регулятора фізичних потоків товарів, реагують на зміни в ситуації того або іншого регіону. На них шляхом цінових реакцій досягається рівновага між інтересами виробництва і споживання. На основі цін оптового ринку ухвалюється рішення щодо переміщення товару з одного регіону в інший, збільшення чи зменшення його виробництва, формується конкурентне середовище.


Подпись:

ПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ МАТЕРІАЛУ

Поняття оптової торгівлі. ЇЇ основна та специфічні функції.

Значення підвищення ефективності оптової торгівлі на сучасному етапі розвитку вітчизняної економіки.

Загальні форми організації оптової торгівлі.

Характеристики та умови доцільності організації оптової діяльності виробників.

Умови доцільності використання опосередкованої оптової торгівлі.

Економічна сутність комерційної оптової діяльності.

Функції комерційних оптовиків з повним обслуговуванням.

Класифікація комерційних оптових організацій з повним обслуговуванням.

Діяльність універсальних і спеціальних оптових підприємств і торговців-консигнаторів.

Особливості діяльності комерційних оптових організацій з обмеженим обслуговуванням.

Види оптовиків, що надають обмежений набір послуг.

Діяльність оптовиків з оплатою і самовивозом.

Діяльність торговців-комівояжерів і посилкових оптових підприємств, їх асортимент.

Складування продукції як невід'ємна риса діяльності оптового торговця.

Поняття складу. Стан мережі складів України.

Функції оптової торгівлі стосовно щодо своїх покупців і постачальників товарів.

Основні групи оптових організацій.

Діяльність, споживачі та товарний асортимент оптових підприємств першого рівня.

Діяльність оптових підприємств другого рівня.

Структура оптової торгівлі.

Діяльність самостійних суб'єктів господарювання у системі оптової торгівлі.

Діяльність посередницьких оптових структур у системі оптової торгівлі, їх частка у забезпеченні оптового обігу товарів.

Діяльність організаторів оптового обігу в системі оптової торгівлі.

Види послуг, що надаються посередницькими структурами.

Місце логістичних послуг у діяльності оптових посередників.

Значення універсальних оптових продовольчих ринків.

Напрямки удосконалення системи оптовоїторгівлі в Україні.

Інтегральний показник обсягу оптової торгівлі.

Поняття загального обігу, його показники.

Обчислення оптового товарообороту.

Обчислення роздрібного товарообороту.

Обрахування обороту від посередницької діяльності та інших видів діяльності.

Види товарообороту залежно від схеми товароруху й організації розрахунків за відвантажені товари.

Поняття складського товарообороту.

Транзитний товарооборот за участю у розрахунках.

Абсолютні показники товарної структури.

Відносні показники товарної структури, їх розрахунок.

Об'єктивні причини утворення товарних запасів.

Показники оцінки товарного запасу, їх обчислення.

Показники середнього товарного запасу.

Обчислення швидкості товарообороту.

Розрахунок рівня витрат обігу.

Необхідність контролю та особливості макроекономіч-них показників.

Стадії проектування роботи оптового ринку.

Місце та роль проекту у створенні каналів маркетингу.

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ

Що є специфічними функціями оптової торгівлі у системі маркетингу?

Виокремте напрямки удосконалення оптової торгівлі.

Охарактеризуйте діяльність агентів як форми організації оптової торгівлі на вітчизняному товарному ринку.

Які основні вимоги висуваються до оптового торговця при постачанні ним продукції у роздрібний товарообіг?