4 МАКРООРГАНІЗАЦІЯ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ 4.1 Економічна сутність, роль та функції оптової торгівлі

В умовах ринкових відносин перед фірмами-вироб-никами постійно постає проблема доведення своєї продукції до покупця (споживача) з найменшими витратами. Цю функцію повинна виконувати галузь оптової торгівлі, яка є проміжною ланкою між виробником та споживачем і одночасно обслуговує оби-


Подпись: ці сфер Оптова
Подпись:

жем товарів і послуг тим, хто перепродує їх чи використовує в корпоративних цілях. Оптова торгівля грає ключову роль у забезпеченні корисності у часі, просторі і володінні, як для органі-зацій-покупців, так і для організації споживачів.

Оптовики надають також суттєві послуги більш великим магазинам і виробникам, що дозволяє використовувати складські і транспортні можливості оптовиків більш ефективно, ніж при створенні власної мережі розподілу.

Оптова торгівля в системі маркетингу, крім традиційних, виконує ряд специфічних функцій:

забезпечує реалізацію маркетингової стратегії та підтримку виробника або постачальника, роздрібного або кінцевого споживача;

дозволяє виробникам збувати свої товари на місцях з мінімумом контактів зі споживачами;

формує торговельний асортимент відповідно до вимог споживачів;

закуповує товари у великій кількості, дозволяючи поставляти їх великими партіями та знижуючи витрати обігу;

забезпечує підготовку торговельного персоналу;

забезпечує матеріальну базу для зберігання та поставки товарів;

надає фінансову допомогу як виробникам (оплачуючи товари при їх поставці, а не при продажу), так і роздрібним та кінцевим споживачам (через торговельний кредит);

вирішує проблеми повернення товарів та встановлює знижки на дефектну продукцію;

бере на себе ризик, відповідаючи за розкрадання, ушкодження та старіння запасів.

У міру того, як оптовики надають виробникам товарів і роздрібній торгівлі все більш широкий набір послуг, зростає і їхня роль у системі розподілу товарів споживачам. Великі оптові підприємства взяли на себе роль лідера каналу розподілу, регулюючи товарні та інформаційні потоки від виробників до роздрібних магазинів і промислових підприємств.

Разом з тим півстоліття тому оптова торгівля не мала такого великого значення, причому тенденція ігнорування оптової торгівлі тривала до 70-х рр. Потім у діяльності оптових підприємств відбулися зміни: замість збору замовлень вони стали виконувати посередницьку діяльність, що забезпечує більш ефективний розподіл, тобто надання більшої кількості послуг з вищою результативністю.

Примітка. У 2000 р. в Україні питома вага оптової торгівлі у загальному обсязі товарообігу становила понад 83 %, а виручка від оптової реалізації перевищила 175 млрд. грн.

Підвищення ефективності оптової торгівлі супроводжується підвищенням продуктивності, збільшенням кількості послуг, що надаються, і зниженням їх вартості за допомогою впровадження автоматизації.

Великі оптові підприємства автоматизували свої розподільчі склади і створили комп'ютеризовані системи. Внаслідок підвищення ефективності їх роботи кількість роздрібних продовольчих мереж, які звертаються до послуг оптовиків, значно зросла. У наш час тенденція до підвищення ефективності характерна для більшості оптових підприємств, багато з яких впровадили комп'ютеризовані системи обробки замовлень.

Цілями розвитку оптової торгівлі є створення розвиненої структури каналів товароруху, яка здатна підтримувати необхідну інтенсивність товаропотоків; забезпечення економії витрат обігу і високої ефективності всієї системи обігу товарів у країні; мобілізація фінансових ресурсів, необхідних для фінансування процесу товароруху.

В умовах ринкової економіки відбуваються зміни у змісті роботи оптових організацій і функціях, які виконуються цією ланкою внутрішньої торгівлі.

На всіх рівнях управління оптовою торгівлею слід передбачити виконання таких функцій:

стосовно покупців — оцінка потреб у товарах і загального попиту; організація просування товарів від виробників у сферу оптової торгівлі; перетворення промислового асортименту на торговий; формування і збереження необхідних розмірів товарних запасів; кредитування, інформаційне і консалтингове обслуговування;

стосовно постачальників товарів — здійснення комерційної діяльності та вплив на виробників щодо їх орієнтації (відповідно до маркетингових досліджень) на потреби покупців і випуск необхідних товарів; використання процесу переходу прав власності на товари з метою підвищення відповідальності й зацікавленості сторін у зростанні ефективності господарських зв'язків; створення сучасної інфраструктури як умови підвищення ефективності товароруху; здійснення заходів щодо підтримки вітчизняних товаровиробників; мінімізація комерційного ризику.

Удосконалення оптової торгівлі, чітке і продумане виконання нею своїх функцій підсилює стимули до виробництва, сприяє розв'язанню проблем відновлення господарських зв'язків, міжрегіональній інтеграції споживчого ринку і підвищенню ефективності внутрішньої торгівлі в цілому.