ДОДАТОК 7

ОСНОВНІ ПОДАТКИ ТА ОБОВ'ЯЗКОВІ ПЛАТЕЖІ ДЛЯ СУБ'ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

Податок (платіж)

Ставка податку

Об'єкт оподаткування

Термін сплати

Термін подання розрахунків

Облік нарахування

Місце подання

1

2

3

4

5

6

7

8

Загальнодержавні податки та збори

1

пдв

20%-

Операції з поставки товарів, робіт, послуг, вивезення (ввезення, пересилання) товарів

Протягом 10 днів після подання місячної Декларації, протягом 10 днів після подання квартальної декларації

Протягом 20 днів після закінчення звітного місяця, 40 днів - після закінчення звітного кварталу

Дт643,70,71, 74, 31 -Кт 641; Кт 63, 685, 377, 684, 644 -Дт 641;

Податковий орган за місцем державної реєстрації СПД

2

Акцизний збір

Диференційова-ні ставки на підакцизні товари

Обороти з реалізації підакцизних товарів (для виробників), митна вартість (для імпортерів)

Авансом для імпортерів; один раз в три дні, подекадно, щомісячно в залежності від обсягів реалізації для виробників

Не пізніше 20-го числа місяця, наступного за звітним

Дт 701,702-Кт 641

Податковий орган за місцем державної реєстрації СПД

3

Податок на прибуток

25%

(ВД - ВВ - А) х ставка податку

Квартальний платіж — протягом 10 днів після подання квартальної декларації, сплата податку - 10 днів після подачі звітності

Декларація — протягом 40 днів після закінчення звітного кварталу, граничний строк подачі декларації за 11 місяців - 20 кал. днів після закінчення звітного періоду

Дт981,17-Кт 64

Податковий орган за місцем державної реєстрації СПД

Податок (платіж)

Ставка податку

Об'єкт оподаткування

Термін сплати

Термін подання розрахунків

Облік нарахування

Місце подання

1

2

3

4

5

6

7

8

4

Єдиний податок

10%-для неплатників ПДВ;6% - для платників ПДВ

Виручка від реалізації без ПДВ та акцизного збору

До 19 числа (включно) щомісячно

Не пізніше 20 числа після закінчення звітного кварталу

Дт92-Кт641

Податковий орган за місцем державної реєстрації СПД

5

Податок з доходу громадян

3 01.01.2004р. по 31.12.2006р.

-13%,

з 01.01.2007р. -15%

Загальний місячний оподатковуваний дохід

Утримується при нарахуванні з/п, Якщо дохід нараховується але не виплачується, то податок з доходів підлягає сплаті до бюджету у строки, встановлені законом для місячного податкового періоду.

 

Дтббі -Кт641

 

6

Страхові внески на обов'язкове державне пенсійне страхування

33,2%(4% - на доходи інвалідів) — нарахування; 13,8%-для платників ФСП; 2% — утримання

Витрати на оплату основної та додаткової заробітних плат та інших видів заохочень та виплат *

Одночасно з отриманням коштів в банку на оплату праці, протягом 20 днів після місяця нарахування заробітної плати

Протягом 20 днів після закінчення звітного місяця - Розрахунок зобов'язання зі сплати збору за місяць

Дт23,91, 92,93,94 -Кт651; Дтббі -Кт651

В регіональне відділення Пенсійного фонду

7

Збір на обов'язкове соціальне страхування в зв'язку з тимчасовою втратою працездатності

1,4%-

нарахування; 0,5%,1% -утримання.

Витрати на оплату основної та додаткової заробітних плат та інших видів заохочень та виплат *

Одночасно з отриманням коштів в банку на оплату праці

До 20 числа після звітного періоду

Дт23,91, 92,93,94 -Кт652; Дтббі -Кт652

До органів соціального страхування

Податок (платіж)

Ставка податку

Об'єкт оподаткування

Термін сплати

Термін подання розрахунків

Облік нарахування

Місце подання

1

2

3

4

5

6

7

8

8

Збір на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття.

1,6%-

нарахування;

0,6%-

утримання

Витрати на оплату основної та додаткової заробітних плат та інших видів заохочень та виплат *

Одночасно з отриманням коштів в банку на оплату праці

До 20 числа після закінчення кварталу - квартальний розрахунок, до 25 січня після закінчення року - річний

Дт23,91, 92,93,94 -Кт653; Дтббі -Кт653

До регіонального відділення Центру зайнятості

9

Збір до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

Диференційовані ставки нарахування в залежності від ступеня ризику; 0,2 % для бюджетних установ та об'єднань громадян

Витрати на оплату основної та додаткової заробітних плат та інших видів заохочень та виплат *

Одночасно з отриманням коштів в банку на оплату праці

До 20 числа після закінчення кварталу - квартальний розрахунок, до 25 січня після закінчення року - річний

Дт23,91, 92,93,94 -Кт652

До регіонального відділення Фонду

10

Патентування певних видів підприємницької діяльності за готівку.

Відповідно до законів у межах граничних рівнів

Торговельна діяльність за готівкові кошти, діяльність з надання побутових послуг.

До 14 числа місяця, що передує звітному

 

Дт39-Кт311

-            сплата; Дт641 - Кт39

-            списання в межах нарахованого податку з прибутку; Дт92(93)

-            Кт39 - на суму, що перевищує нарахований податок з прибутку

Звітність не подається

И

Звітність по нарахованих та виплачених доходах.

 

Суми нарахованих та виплачених доходів

 

Щоквартально протягом 40 днів після закінчення звітного кварталу (Податковий розрахунок Ф№1-ДФ)

Нараховані -Ктббі - Дт23, 92...; виплачені — Дт 661 -Кт 301,311, 701-703,712

Податковий орган за місцем державної реєстрації СПД

Податок (платіж)

Ставка податку

Об'єкт оподаткування

Термін сплати

Термін подання розрахунків

Облік нарахування

Місце подання

1

2

3

4

5

6

7

8

12

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів

Ставки на рік відповідно до коду за Гармонізованою системою кодування.

Зареєстровані власні транспортні засоби станом на 01.01

Щоквартально до 15 числа

До 01.03 - річний розрахунок. Якщо підприємство при-дбаває транспортний засіб протягом року, то розрахунок подається до податкового органу в десятиденний термін після реєстрації транспортного засобу в органах ДАІ МВС України

Дт 92 - Кт 641

Податковий орган за місцем державної реєстрації СПД

13

Плата за землю, орендна плата за землі державної та комунальної власності

Ставки податку визначаються залежно від якості та місця розташування земельної ділянки, виходячи з грошової оцінки землі

Земельна ділянка, яка перебуває у власності, користуванні, на умовах оренди

Щомісячно до ЗО числа після закінчення звітного місяця

До 01.02. — річний розрахунок плати за землю та податкової декларації орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності.

Дт 92 - Кт 641

Податковий орган за місцезнаходженням земельних ділянок

14

Збір за забруднення навколишнього середовища

Фіксовані суми в грн. за одиницю основних забруднюючих речовин та розміщених відходів.

За викиди стаціонар-ними джерелами — на підставі лімітів, ви-ходячи з фактичних обсягів викидів нормативів збору та коригувальних коефіцієнтів. За викиди пересувни-ми джерелами — виходячи з кількості використаного пального та його виду на підставі нормативів збору та коригувальних коефіцієнтів

Протягом 10 днів після подання квартального розрахунку

Протягом 40 днів після закінчення звітного кварталу квартальні розрахунки

Дт 92 - Кт 641

Податковий орган за місцем державної реєстрації СПД

Податок (платіж)

Ставка податку

Об'єкт оподаткування

Термін сплати

Термін подання розрахунків

Облік нарахування

Місце подання

1

2

3

4

5

6

7

8

Місцеві податки та збори

15

Податок з реклами

0,1% вартості послуг за розміщення одноразової реклами та 0,5% — на тривалий час

Вартість послуг за розміщення та встановлення реклами без урахування

пдв

Під час оплати послуг за встановлення та розміщення реклами

Протягом 20 днів після закінчення звітного місяця

Дт 93 - Кт 641

Податковий орган за місцем державної реєстрації СПД

16

Комунальний податок (крім установ, що утримуються за рахунок бюджету)

10%НМДГза кожного середньоспискового працівника

(Середньооблікова чисельність х 17 грн.) х 0,1

До 15 числа після закінчення 1 і 2-го місяця, протягом 10 днів після подання квартального Розрахунку - квартальний платіж

Протягом 40 днів після закінчення звітного кварталу квартальний розрахунок

Дт 92 - Кт 641

Податковий орган за місцем державної реєстрації СПД

максимальний розмір доходу з якого стягуються соціальні внески з 01.01.01.2009р. - 13035 грн.

мінімальна заробітна плата з 1.01.2010р. - 869 грн., з 1.04.2010р. - 884 грн., з 01.07.2010р. -888грн., з 01.10.2010р. - 907 грн., з 01.12.2010р. - 922 грн.

розмір заробітної плати, що дає право на податкову соціальну пільгу з 1.01.2010р. - 434,50, в межах доходу 1220,00 грн. на місяць

прожитковий мінімум на працездатну особу - відповідає мінімальній заробітній платі.