ДОДАТОК 1

Документальне оформлення випуску акцій


ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ


 


Документальне оформлення операцій зменшення розміру статутного капіталу

 

Випадки зменшення статутного капіталу

Документи, які подаються до органів державної реєстрації

1

2

Зменшення частки всіх чи окремих учасників

Реєстраційна картка встановленого зразка; нотаріально завірені зміни до установчих документів; протокол загальних зборів учасників документ, що засвідчує внесення плати за державну реєстрацію

Вихід (виключення) одного чи декількох учасників

Реєстраційна картка встановленого зразка; протокол загальних зборів учасників; документ, що засвідчує внесення плати за державну реєстрацію та:

а)         у разі добровільного виходу юридичної особи зі
складу засновників (учасників) — копію рішення
засновників;

б)         у разі добровільного виходу фізичної особи -
нотаріально завірена заява;

в)         у разі примусового виключення учасника -
рішення уповноваженого на це органу
 

 

 

 

 

 

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дт

Кт

1

2

3

4

12.

Відображено отриманий збиток підприємством

442

79

13.

Використано прибуток на:

- збільшення резервного капіталу

443

43

- нарахування дивідендів за акціями

443

671

- виправлення помилок за минулі роки:

 

 

- донарахування зарплати, амортизації, додаткове списання ТМЦ тощо

443

661,

13, 20...

- сторнування помилково нарахованих виплат по оплаті праці, амортизації, помилково списаних ТМЦ (червоне сторно)

443

661,

13,

20.

Облік довгострокових кредитів банку