8.2. Реформація фінансових результатів діяльності

Узагальнення інформації про фінансові результати підприємства від звичайної діяльності та надзвичайних подій обліковується на рахунку 79 «Фінансові результати». За кредитом рахунку відображаються суми в порядку закриття рахунків обліку доходів, за дебетом - суми в порядку закриття рахунків обліку витрат, а також належна сума нарахованого податку на прибуток. Сальдо рахунку списується на рахунок 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)».

Сума використаного прибутку списується в межах наявного кредитового сальдо рахунку 441 за дебетом цього рахунка, а на суму, що перевищує сальдо, - за дебетом рахунка 442.

Формування нерозподіленого прибутку показано в таблиці 5.11 додатка 5.

Податкове законодавство в критеріях визнання доходів та витрат має суттєві відмінності від національних Положень бухгалтерського обліку (додаток 6).

Перелік податків та обов'язкових платежів, що сплачують підприємства відповідно до чинного законодавства, з узагальненням об'єкта оподаткування на рахунках бухгалтерського обліку наведено в додатку 7.