6.5. Облік довгострокових векселів

Довгострокові векселі поділяються на два види.

1. Довгострокові векселі, виписані або індосовані безпосередньо боржником. Такі векселі прибуткуються на рахунок «Довгострокові векселі одержані» і показуються у звітному балансі за рядком 050 «Довгострокова дебіторська заборгованість». Ці довгострокові векселі, подібно до короткострокових з аналогічної групи, визнаються дебіторською заборгованістю (рах.162).

2. Довгострокові векселі, придбані з метою отримання інвестиційного доходу, тобто такі, що використовуються як довгострокові фінансові вкладення. Такі векселі прибуткуються на рахунок 14 «Довгострокові фінансові інвестиції» (крім рахунка 141) і показуються в однойменній статті звітного балансу за рядком 045. Зазначені довгострокові векселі визнаються борговими цінними паперами або фінансовими векселями.