5.3. Облік доходів майбутніх періодів

За кредитом рахунка 69 «Доходи майбутніх періодів» узагальнюється інформація щодо одержаних доходів у звітному періоді, які підлягають включенню до доходів у майбутніх звітних періодах. За дебетом цього рахунка відображається списання таких доходів на відповідні рахунки обліку доходів та включення до складу доходів звітного періоду.

Аналітичний облік доходів майбутніх періодів ведеться за їх видами, датами утворення і визнання доходами звітного періоду.

Доходами майбутніх періодів, зокрема, є: отримані кошти за культмасові заходи, що будуть відбуватись в наступних періодах, оплата за гарантійне обслуговування протягом визначеного часу в перспективі тощо.

В таблиці 2.7 додатка 2 наведено основні операції, пов'язані з визнанням доходів майбутніх періодів, їх списання на доходи звітного періоду.