5.2. Бухгалтерський облік зобов'язань та забезпечень

Особливості обліку забезпечень:

обґрунтування створення забезпечення, визначення його первісної величини та методика списання затверджуються відповідними розпорядженнями керівника підприємства;

облікова вартість створеного забезпечення на дату створення та розрахунок щомісячного його списання визначається розрахунком, підписаним відповідними посадовими особами;

залишок забезпечення переглядається на кожну дату балансу та в разі потреби коригується з урахуванням зміни показників, що впливають на розрахунок забезпечення;

під час проведення річної інвентаризації забезпечення інвентаризуються: перевищення суми створення над фактичним його списанням сторновується, у випадку перевищення суми списання над розрахунковою сумою створення забезпечення розмір його донараховується.

Приклад розрахунку забезпечення на виплату відпусток. Підприємство в 2007 нарахувало відпускні своєму адміністративному персоналу на суму 36000 грн. (фонд оплати праці 2007-го року становив 80000 грн.), страхові внески на суму 14400 грн. Протягом 2008 року фактична сума відпускних склала 37000 грн., сума страхових внесків на обов'язкове соціальне страхування - 15100 грн., фонд оплати праці 2008 року - 86000 грн.

Коефіцієнт для створення забезпечення:

на виплату відпускних на 2008 рік з урахуванням відсутності змін штатного розпису 36000:80000=0,45;

на страхові внески 14400:80000=0,18.

Протягом 2008 року щомісячно в залежності від фактично нарахованого фонду оплати праці на витрати відноситься сума забезпечення (грн.):

на виплату відпускних Дт92 — Кт471\відп. — ФОП факт. х 0,45;

на нарахування страхових внесків Дт92 — Кт471\с.с. - ФОП факт. х 0,18.

Річна сума забезпечення склала :

на виплату відпускних 86000х0,45=38700 (грн.);

на нарахування зборів по обов'язковому соціальному страхуванню 86000х0,18=15480 (грн.).

Фактичні нарахування відпускних в 2008 р.: Дт471\відп. - Кт661 - 37000 грн., нарахування страхових внесків на суми відпускних -Дт471\с.с. - Кт651-653 - 15100 грн.

На дату балансу нараховані забезпечення прирівнюються до фактично здійснених витрат, для яких вони створені. В даному випадку річний розмір нарахованих забезпечень сторнується в грудні 2008 р.:

на суму відпускних Дт471\відп. - Кт92 - 1800 грн. (38700 -

37000);

на суму страхових внесків Дт471\с.с - Кт92 - 380 грн. (15480

— 15100).

Приклад нарахування забезпечення на гарантійні зобов'язання.

Підприємство реалізує побутову радіоелектронну апаратуру на умовах гарантійного обслуговування протягом півроку після продажу. У 2007р. було надано ремонтів на суму 30000 грн. Фактичні витрати по гарантійному обслуговуванню склали 4500 грн. (це 15% від обсягу реалізації).

В І кварталі 2008 реалізовано такої апаратури на 8000 грн. Фактичні витрати по гарантійному обслуговуванню склали 1100 грн., в тому числі заробітна плата радіомеханікам разом із обов'язковими страховими внесками по соціальному страхуванню 700 грн., вартість використаних комплектуючих - 400 грн.

Нарахування забезпечення по гарантійних зобов'язаннях за перший квартал:

Дт23 - Кт473 - 1200грн.(8000 х 0,15).

Фактичні витрати по гарантійному обслуговуванню в першому кварталі 2008 р.:

нарахована зарплата з нарахуваннями страхових внесків Дт473 - Кт66,651-653 - 700 грн.;

списані комплектуючі Дт473 - Кт20 — 400грн.

На річну дату звітності сума забезпечення інвентаризується за рішенням керівника (вона може коригуватись протягом року, якщо елементи розрахунку по його створенню суттєво змінились) — дона-раховується, якщо фактичні витрати по гарантійному обслуговуванню більші від суми нарахованого забезпечення і навпаки.

Кореспонденцію рахунків бухгалтерського обліку зобов'язань наведено в таблицях 2.1-2.6 додатка 2.