ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК

Автоматизована система управління виробництвом — 114, 202, 282. Бізнес-планування — 114, 204;

Бригада — 69, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 112, 113, 114, 123, 262.

Виробничий процес:

організація — 78, 81, 88, 214;

параметри — 81, 88. Відмови машин — 46, 47, 49, 50, 55, 62.

Державний кадастр природних територій курортів — 157, 158. Діагностичні моделі:

типи — 60;

методи — 60, 64, 65;

нормативи — 62, 63, 64;

параметри — 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66; Діагностування технічного стану машин — 55, 57, 59, 60, 62, 100. Ділянка:

випробовування та обкатки двигунів — 99, 101; виробнича — 94; допоміжна — 94, 102;

мийна — 97, 98, 101, 106;

слюсарно-механічна — 98, 99, 101.

Експлуатація машин — 30, 33, 36, 37, 46, 49, 50, 55, 57, 60, 63, 64, 65, 71, 104, 111, 103, 116, 117, 118, 124.

Житлово-комунальна послуга:

водопостачання і водовідведення — 177, 178;

газопостачання — 18, 177, 184;

квартирна у гуртожитку — 179, 180;

пов'язана з утриманням квартири — 18, 178, 179. Житлово-комунальне господарство — 174. Життєвий цикл сервісних послуг — 40, 41, 42, 43, 44, 45.

Запасні частини:

потреба — 124, 125, 227;

система контролю — 127, 128, 129, 131, 132; управління — 129, 130, 131, 132. Знос — 46, 49, 51, 52, 53, 54, 65, 87, 124, 257, 279.

Інжинірингова послуга — 17, 18, 204, 210, 213, 214, 215, 216. Інформаційно-консультативна (консалтингова) послуга — 17, 18, 201, 202, 204, 205, 206, 212.

Кількість працівників:

допоміжних — 95, 95, 108;

інженерно-технічних — 95, 96;

молодшого обслуговуючого персоналу — 95, 96;

основних виробничих — 95;

службовців — 95, 96. Класифікація послуг — 16, 17. Комерційне підприємництво — 22, 23, 24, 29.

Ліцензування — 20, 22, 26, 28, 192, 203, 210, 213.

Моделі проведення сервісних операцій — 12, 13, 14.

Надійність — 31, 39, 48, 49, 50, 60, 62, 64, 171, 187, 211, 218, 224, 225, 227. Несправність машин — 50, 55, 56, 57, 62, 65, 66, 73, 77, 125. Норма часу — 79, 117, 119, 137, 138, 146.

Ноу-хау — 18, 27, 168, 169, 210, 211, 212, 213, 296.

Обслуговування населення — 30, 33, 134, 135, 136, 137, 146. Операції з надання послуг — 21, 22, 23, 24, 25. Парк запасних частин — 127, 128. Патентування — 20, 21, 22, 26, 136, 213. Перехід — 67.

Планово-попереджувальна система технічного обслуговування і ремонту машин — 54, 115.

Площа ремонтного підприємства — 100, 101, 102. Побутова послуга:

експертиза — 140, 141, 142, 143, 144, 145;

замовлення — 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 148;

надання — 176, 177, 178, 179, 185;

порядок оплати вартості — 178, 184, 185, 186;

якість — 175, 181.

Побутове обслуговування — 133, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 142, 143, 145, 146, 148, 149, 150.

Попит на послуги — 11, 13, 14, 15, 106, 154, 195, 219. Послуга:

матеріальна — 9, 10, 16, 31, 49, 142, 143, 173.

нематеріальна — 9, 10, 16, 31, 172. Послуга зв'язку — 18, 192, 193, 194, 195, 196, 198. Послуга пасажирського транспорту:

автомобільного — 187, 189;

водного (морського, річкового) — 18, 187, 188, 189; залізничного — 18, 187; міського — 18, 187; повітряного — 187, 189. Пропозиція послуг — 15, 44, 170, 227, 228, 297.

Регулювання на ринку послуг — 25, 26, 27, 191. Ремонт машин:

капітальний — 38, 54, 65, 66, 68, 83, 85, 94, 112, 116, 117, 119, 120, 121, 122, 123, 156, 175, 176, 179, 197; планово-попереджувальний — 115;

поточний — 38, 54, 65, 66, 68, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 87, 106, 175,

176, 179, 282, 283, 289, 290, 291, 197. Ремонтне виробництво:

організація — 67, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 88;

управління — 72, 73. Ремонтне господарство:

завдання — 108;

організація — 113, 114;

структура — 108, 109, 110, 111, 112.

Ремонтне підприємство — 32, 47, 50, 69, 70, 78, 81, 87, 88, 89, 91, 92, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 113, 114. Ремонтно-технологічне устаткування:

підбір — 96, 97, 98;

розрахунок — 97, 98, 99. Ринок інформації — 201, 202, 203.

Ринок послуг — 8, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 168, 203, 207, 209, 210, 213, 216. Робочі місця — 96.

Сервіс:

класифікація — 35, 39; принципи — 34; система — 30, 32, 33, 37; технічний — 30, 31, 32; фірмовий — 37, 38, 300.

Сервіс-центр — 42, 104, 105. Систематизація послуг — 7, 17, 18. Сіткове планування — 81, 114.

Служба сервісу — 30, 35, 41, 42, 43, 45, 103, 104, 105, 221. Соціально-культурна послуга:

наукова — 166, 168;

науково-технічна — 166, 167, 168, 169;

оздоровча — 17, 18, 152, 158, 159, 160, 183;

освітня — 20, 170, 171;

санаторно-курортна — 17, 18, 152, 155; сфери охорони здоров'я — 16, 18, 152, 153, 154, 155; туристична — 17, 161, 162, 163, 164, 165; у готельному господарстві — 24, 176, 180, 184, 209; фізичної культури і спорту — 152, 158, 159, 160. Стандарт обслуговування — 11, 27, 217, 220.

Такт ремонту — 78, 79, 100.

Технічне обслуговування — 17, 18, 30, 31, 34, 36, 40, 46, 47, 48, 49, 50, 54,

55, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 88, 104, 105, 106, 108, 113,

117, 118, 132, 227.

Технічне обслуговування машин:

методи — 49, 53, 54, 57, 59, 60, 64, 65;

режими — 67, 68. Технічний досвід — 210, 213. Технологічна операція — 15, 66, 67, 70, 81, 94, 184.

Технологічний процес — 47, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 77, 78, 79, 82, 84, 87, 88, 92, 94, 96, 98, 138, 143, 148, 184, 194.

Торгівля послугами — 8, 9, 11, 17, 20, 21, 27, 152, 160, 169, 207, 208, 209, 210, 211, 215.

Трудомісткість — 48, 60, 67, 68, 73, 75, 79, 80, 88, 92, 94, 95, 96, 98, 112,

114, 117, 119, 120, 121, 123, 124, 137, 145.

Якість — 9, 10, 35, 40, 44, 48, 49, 74, 104, 127, 140, 141, 164, 196, 218, 219,

223, 225, 227.

Якість обслуговування — 73, 75, 175, 181.