ТЕМА 15. СТАНДАРТИ ТА ЯКІСТЬ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Стандарти обслуговування. Якість послуг. Система якості і її функ­ції. Кількісна оцінка рівнів якості. Тенденцїїудосконалювання сервісу. Стратегічні напрямки розвитку сервісних послуг.