ТЕМА 14. ОРГАНІЗАЦІЯ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ ПОСЛУГАМИ

Особливості міжнародної торгівлі послугами. Організація міжнарод­ної торгівлі послугами.